Informatie en advies

Bij goede medicatiebegeleiding is informatie en advies over uw geneesmiddelen zeer belangrijk. Wij geven u extra informatie wanneer u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt afgeleverd.

Het is altijd mogelijk om een afspraak met de apotheker of één van de apothekersassistenten te maken om over uw medicatie en/of medische hulpmiddelen te praten. Op uw verzoek brengen wij graag een bezoek aan huis om u in uw vertrouwde omgeving advies en voorlichting te geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Elke donderdag tussen half 3 tot half 4 kunt u gebruikmaken van het gratis inloopspreekuur bij de apotheker. U kunt zich melden bij de balie.

Eerste voorschrift

Indien u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, geven wij daar speciale aandacht aan. Naast de bijsluiter verstrekken wij u extra beschikbaar informatiemateriaal over het geneesmiddel en/of de wijze van toediening en/of de aandoening. Bij aflevering lichten wij kort het gebruik toe.

Bij een eerste voorschrift geven wij u een voorraad voor 15 dagen mee. Dit is voorgeschreven door de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Dit is het geval als het geneesmiddel niet het gewenste effect heeft. Schrijft de arts toch voor een langere periode geneesmiddelen voor, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhalingsrecept mee. Als het geneesmiddel bevalt, kunt u na afloop van de 15 dagen het restant bij ons ophalen of deze laten bezorgen.

Evenementen

Apotheek Nesselande houdt jaarlijks in samen werking met de huisartsen van het gezondheidscentrum en de specialisten van het IJsseland Ziekenhuis een voorlichtingsbijeenkomst voor patiënten. Deze bijeenkomst is voor iedereen gratis bij te wonen en vindt plaats in september.

Tijdens de diabetesweek in november is er de mogelijkheid om uw bloedglucosewaarde te laten bepalen. Apotheek Nesselande werkt hiervoor samen met de praktijk ondersteunend huisarts van het gezondheidscentrum Nesselande.

Wij zijn ook gestart met de herhaalservice. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de apotheek.